Проект під кодом "ТАК"

Компанія: «Група компаній «ТАК»
Програмний продукт: «1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством», конфігурації власної розробки ІнтелТеху «Рослинництво», «Тваринництво»,  «Елеватор», «Земельний фонд».
 
Інформація про компанію
 
Група компаній «ТАК» заснована в 1999 році. До її складу увійшли «Тетіївська агропромислова компанія» та «Тетіївське хлібоприймальне підприємство». Основні види діяльності в цей період  — торгівля зерновими та послуги елеватора. Із заснуванням у 2003 році ТОВ «ТАК-Агро» почався розвиток напряму сільськогосподарського виробництва і збільшення земельного банку для розвитку рослинництва. Пізніше був заснований комплекс молочно-товарного виробництва. У 2013 році був реалізований проект з модернізації сушильного обладнання та збільшення потужностей зі зберігання зернових на «Тетіївському ХПП». В цьому ж році засновано ДП «ТАК», яке розвиває напрямок дистрибуції засобів для захисту рослин, міндобрив, посівного матеріалу.
Група компаній «ТАК» постійно працює над розвитком своїх підприємств. Місія компанії - підняти сільське господарство в Україні на світовий рівень і посилити соціальну відповідальність в країні.
 
Завдання для вирішення
 
Облік оперативної діяльності підприємства вівся в файлах Ексель, бухгалтерський і податковий облік був автоматизований за допомогою конфігурації «1С : Бухгалтерія 7.7» . Розвиток бізнесу та поява нових напрямів діяльності вимагали створення єдиної інформаційної системи для управління підприємством в цілому.
 
Основні завдання, поставлені перед співробітниками Інтелтех:
 • автоматизація рослинництва, тваринництва, діяльності елеватора;
 • автоматизація обліку паїв і нарахування орендної плати;
 • побудова бухгалтерського і податкового обліку і звітності;
 • побудова управлінського обліку.
 
Рішення
 
Для вирішення поставлених завдань було обрано програмний продукт «1С:Підприємство. Управління виробничим підприємством» і підсистеми нашої власної розробки за напрямами «тваринництво», «рослинництво», «діяльність елеватора», «земельний фонд». Підсистеми інтегруються в УПП.
 
Результати
 
В результаті реалізації проекту автоматизації «ТАК» були отримані наступні результати:Рекомендація ТАК АГРО
 • автоматизація оперативної діяльності напряму «рослинництво», що дає можливість вести облік витрат (під урожай по суміжних років, на сільськогосподарські культури, добрива, праця, на технологічні процеси і по видам виконаних робіт, на кормовиробництво, по господарських підрозділах), вести облік матеріальних ресурсів, посівних площ, отримувати необхідну звітність за напрямком;
 • автоматизація оперативної діяльності напряму «тваринництво»: ведення обліку руху тварин і кормів; обліку продукції; обліку показників роботи ферм, розподіл витрат, отримання необхідної звітності за напрямком;
 • автоматизація напряму «елеватор»;​
 • автоматизація обліку земельних паїв та нарахування орендної плати; 
 • побудова бухгалтерського і податкового обліку і звітності;
 • реалізація повноцінного управлінського обліку підприємства для аналізу фінансового стану бізнесу, для прийняття своєчасних управлінських рішень, планування подальшої діяльності підприємства;
 • розрахунок собівартості готової продукції - ключовий показник для виробничого підприємства. 
 
Автоматизація Групи компаній «ТАК» дозволила керівництву налагодити прозорий облік і зробити бізнес керованим в режимі реального часу.