Тваринництво

Тваринництво – найдавніший вид діяльності людини, яка виробляє продукти харчування та сировину для інших галузей промисловості. Однак багато хто з керівників сільськогосподарських підприємств вважає, що тваринництво збиткове, потребує постійних та значних інвестицій, тому вони концентруються на вирощуванні зернових культур. Однак при правильному зваженому підході та продуманій автоматизованій системі обліку цей вид діяльності обов’язково буде давати прибуток.

  

Необхідність автоматизації обліку в тваринництві

Облік в сільському господарстві відрізняється від обліку на підприємствах інших галузей. Це складна система зі своєю організацією, що вимагає певного порядку відображення господарських операцій. Так, частина сільськогосподарської продукції власного виробництва надходить для внутрішнього використання, вона не генерує грошовий потік. У зв’язку з цим необхідне чітке відображення руху такої продукції на всіх етапах внутрішньогосподарського обороту.

По деяких тваринах затрати здійснюються в поточному році, а продукція отримується в наступному звітному році. В такому випадку затрати розмежовуються по виробничих циклах. Для управління такою складною організацією необхідна автоматизована система обліку, яка буде враховувати всі тонкощі галузі тваринництва.

      

Концепція можливостей автоматизованої системи

Програмні рішення 1С для тваринництва розроблені з розумінням організації бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві та порядку ведення господарської діяльності. Вони призначені для обліку виробництва та реалізації продукції тваринництва та для ведення обліку біологічних активів.

Завдяки впровадженню автоматизованої системи обліку спеціалісти та керівники в галузі тваринництва отримають можливість:

  • планувати структуру стада та поголів’я тварин;
  • контролювати рух тварин;
  • вести облік витрати кормів;
  • вести облік виробництва та реалізації продукції;
  • розраховувати собівартість продукції;
  • формувати необхідну звітність. 

Система забезпечує актуальну оперативну інформацію по основних показниках діяльності, що дозволить керівнику оперативно вносити корективи, відслідковувати та контролювати виконання робіт в тваринництві.